Základní ustanovení

 1. Správce osobních údajů uvedený v článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je eshop.cnc-help.com.
 2. Kontaktní informace správce jsou info@cnc-help.com
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; Identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, identifikátor sítě nebo jeden nebo více zvláštních prvků fyzické , fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této osoby.
 4. Shromažďujeme:Vaše jméno a příjmení, Vaše e-mailové doplňky, Vaše fyzické doplňky, Vaše telefonní číslo, údaje o prohlížeči a zařízení, které používáte k zobrazení obchodu. Způsob, jakým se pohybujete v obchodě.
 5. Správce nejmenoval správce ochrany osobních údajů.

Ii.

Právní důvod pro zpracování osobních údajů

 1. Právní důvod pro zpracování osobních údajů je
  • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem Článek 6 1 (a) b) GDPR (dále jen "plnění Smlouvy"),
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) pod uměleckým artem. 6 1 a) f) GDPR ("oprávněný zájem"),
  • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. Článek 6 1 (a) A) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě neexistence objednávky zboží nebo služeb ("souhlas").
 2. Správce nemá automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování jste dali výslovný souhlas.

Iii.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemců osobních údajů

Právní důvodÚčelDatZdroj datPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění zakázkyZpracování objednávek a odpověď na poptávku zaslanou prostřednictvím kontaktního formulářeOsobní údaje klientů (Kontantní údaje, někdy data narození)E-mailová komunikace, kontaktní formulářsubdodavatelé, poštovní služby, cloudové úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájemPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)Kontaktní informace klientaInformace z objednávekPoštovní služby, cloudové úložiště, subdodavatelé
SouhlasuMarketing a propagace webuE-mail, potenciální jména zákazníků, IP adresy a další technické údajeFormulář bulletinuWebhostingové společnosti a služby pro odesílání e-mailů

Iv.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem a vymáhání nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolán, jsou-li osobní údaje zpracovávány se souhlasem.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje odstraní.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Náš obchod spolupracuje s externími společnostmi, které nám pomáhají poskytovat vám ty nejlepší služby, a tyto třetí strany také používají některé osobní údaje, které opouštíte. Údaje, ke kterým mají přístup, omezujeme pouze na to, co je nezbytné k tomu, aby mohly plnit své povinnosti.

 • Platební služby používají číslo vaší kreditní karty, vaše jméno a příjmení k ověření a zpracování plateb za naše produkty
 • Naši výrobci a skladníci používají údaje o obsahu vaší objednávky k sestavení potřebného balení pro vás
 • Poštovní služby používají vaše jméno, příjmení a fyzickou adresu k zajištění doručení produktu za vás
 • Hromadné poštovní služby používají vaši e-mailovou adresu k zasílání e-mailů (pokud jste se k nim přihlásili)

Vi.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR
  • Právo na přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  • Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, kde je to možné, omezení zpracování v souladu s článkem. 18 GDPR,
  • Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
  • Právo vznést námitku proti zpracování podle umění. 21 GDPR,
  • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo správce e-mailu uvedeného v čl. III na tyto podmínky.
 2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Vii.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení úložišť dat a úložišť osobních údajů v papírové podobě, zejména…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

Viii.

Soubory cookie

Pokud na našich stránkách ponecháte komentář, můžete se přihlásit k uložení vašeho jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookie. Ty jsou pro vaše pohodlí, takže nemusíte vyplnit své údaje znovu, když necháte jiný komentář. Tyto soubory cookie budou trvat jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč soubory cookie přijímá. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a při zavření prohlížeče je zahozen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik souborů cookie pro uložení vašich přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Soubory cookie pro přihlášení trvají dva dny a soubory cookie možností zobrazení trvají jeden rok. Pokud vyberete možnost "zaPamatovat si", vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací soubory cookie budou odebrány.

Pokud článek upravíte nebo zveřejníte, uloží se do prohlížeče další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po 30 dnech.

Jaké cookies používáme?

Tato webová stránka používá cookies třetích stran, které jsou uloženy v jiné doméně. Služby jsou následující:

 • Google Analytics a Google AdWords, webová analytika a reklamní služby poskytované společností Google Inc. (dále jen "Google"). Informace poskytnuté souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Další https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
 • affiliate Aliexpress-Reklama poskytované společností Aliexpress.com

Více informací zde

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře berete na vědomí, že jste obeznámeni s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je přijímáte v plném rozsahu.
 2. Souhlasíte s těmito podmínkami kontrolou souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Kontrolou smlouvy berete na vědomí, že jste obeznámeni s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je přijímáte v plném rozsahu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na jejích webových stránkách a také vám zašleme novou verzi těchto podmínek s vaší e-mailovou adresou, kterou vám poskytne správce.