Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb společnosti Luboš Krytinar, ID společnosti: 72362049, se sídlem Kralova1670, Tišnov 66601 na webu eshop.cnc-help.com. (dále jen “prodávající”) a jeho obchodními partnery (dále jen “kupující”).

  1. Základní ustanovení

Tyto obecné činnosti regulují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb mezi společností Luboš Krytinar, Id společnosti: 72362049, se sídlem Králova 1670, Tišnov 66601. . (dále jen “prodávající”) a jeho obchodními partnery (dále jen “kupující”).

Zadáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí reklamačního řízení, a že s nimi souhlasí. Za těchto podmínek je kupující před objednávkou a před uzavřením objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

  1. Prodávající Luboš Krytinar, ČÍSLO SPOLEČNOSTI: 72362049, se sídlem Kralova 1670, Tišnov 66601. , obchodní osvědčení vydané v Tišnově dne 9.1.2018, č. Případ 370305/U2018/83/VR, č. Pravidla: OŽÚ/65/2018/5.
  2. Kupující

Kupující-fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb prodávajícího.

Na počátku obchodních vztahů předá kupující prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro hladké zpracování objednávky, nebo údaje, které si přeje mít na nákupních dokladech.

Kupující si je vědom toho, že nákup výrobků v obchodní nabídce prodávajícího nevzniká žádnými právy k užívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů prodávajícího nebo jiných společností, pokud smlouva nestanoví jinak.

Kupní smlouva-Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazné potvrzení objednávky prodávajícím). Od této doby mají kupující a prodávající vzájemná práva a povinnosti, které jsou definovány kupní smlouvou a podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jeho úspěšného dokončení a není přístupná třetím osobám. Informace o různých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto podmínek, kde je tento proces jasně popsán. Kupující má možnost ji před odesláním objednávky zkontrolovat a případně ji opravit.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (telefon, internet, atd.) pro provedení objednávky jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb používaných kupujícím.

  1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd. S výjimkou v souvislosti s distribucí nebo platbou související s objednaného zbožím (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů za účelem splnění předmětu kupní smlouvy, a to až do okamžiku jeho písemného vyjádření proti takovému zpracování. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo je opravit, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Další informace naleznete v tématu: Zásady ochrany osobních údajů a další zpracovávaná data

  1. Objednávání

Kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu objednávku pouze prostřednictvím eshopu objednávkového systému. Návrh na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na místo, kupní smlouva je vytvořena zasláním objednávky kupujícímu a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávajícím okamžitě potvrdí kupujícímu informativní e-mail na uvedený e-mail, ale toto potvrzení nemá vliv na vytvoření smlouvy. Smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být změněna nebo přerušena pouze dohodou stran nebo na základě právních důvodů. Tyto VOP jsou psány v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Spotřebitel se sídlem v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, nebo který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzuje, že objednávka souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zkontrolovat, zda byly při zpracování údajů před zadáním objednávky zjištěny chyby, nebo tyto chyby opravit. Uzavřená kupní smlouva je archivována prodávajícím a je přístupná kupujícímu ve lhůtě 1. Roky od data podpisu.

6. Cena a platební nabídka s cenami citovanými na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to je doba, kdy jsou tak prodávající v nabízeném internetovém obchodě. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části “Dodací lhůta a dodací podmínky”. Náklady na používání prostředků komunikace na dálku nese kupující. Konečná vypočtená cena Po vyplnění objednávkového formuláře je již zahrnuta včetně dopravného. Jako cena při uzavírání smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cenu uvedenou za zboží v době objednání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží jako dodací list. Kupující může zboží v zásadě převzít až po úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak. V případě, že kupující provede platbu a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta pro splacení vynaložených prostředků závisí na zvoleném způsobu úhrady, nesmí však přesáhnout dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává v plné výši na majetek prodávajícího.

7. Platební podmínky

A) Platba kartou

b) Záloha bankovním převodem

Zboží zůstává v plné výši na majetek prodávajícího.

8. Dodací podmínky

Doprava zdarma

Jsme rádi, že našim zákazníkům přinášíme velkou hodnotu a servis. To je důvod, proč poskytujeme dopravu zdarma z našich skladů v Číně ePacket nebo EMS a v USA USPS.

Doprava do více než 200 zemí

Jsme hrdí na to, že nabízíme mezinárodní přepravní služby. Nicméně, tam jsou některé lokality nejsme schopni loď do. Pokud jste náhodou z jedné z těchto zemí, budeme vás kontaktovat.

Celní

Po odeslání zboží neneseme odpovědnost za žádné vlastní poplatky. Zakoupením našich produktů souhlasíte s tím, že vám může být odeslán jeden nebo více balíků, a po příjezdu do vaší země mohou získat vlastní poplatky.

Doba expedice

Doba přepravy se liší podle místa. Toto jsou naše odhady:

Umístění*Odhadovaná doba expedice
Spojené státy americké10-20 Pracovních dnů
Kanada, Evropa10-20 Pracovních dnů
Austrálie, Nový Zéland10-30 Pracovních dnů
Střední a Jižní Amerika15-30 Pracovních dnů
Asie10-20 Pracovních dnů
Africe15-45 Pracovních dnů

Maximální dodací lhůta – 45 pracovních dnů.

* To nezahrnuje naše 2-5 denní doba zpracování.

Informace o sledování

Obdržíte e-mail se sledovacím číslem, jakmile je vaše objednávka odeslána, ale někdy kvůli sledování dopravy zdarma není k dispozici. Z logistických důvodů mohou být položky ve stejném nákupu odeslány v samostatných zásilkách, i když jste zadali kombinovanou přepravu.

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás a my se budeme snažit, abychom vám pomohli.

9. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačními předpisy prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.Nákupní doklad se používá jako záruční list.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.